* * * * *

Anna Kurek

Monika Suwała

Naszą wieloletnią tradycję zawdzięczamy również dwóm wspaniałym lekarzom, bez których by nas tu dziś nie było.

Jakub Żuchowski

lek. dent. Aleksandra Mazurek


lek. dent. Jacek Mazurek


lek. dent. Agata Mazurek

dyplomowany lekarz 
medycyny estetycznej

MAZURKOWIE TO MY:

MENU

Umów wizytę