OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE- PRP

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE- PRP

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) to autologiczny koncentrat płytek krwi w osoczu. Otrzymuje się go z krwi pacjenta, więc jest w 100% biokompatybilny, nie stanowi źródła zakażenia a rewitalizacja skóry możliwa jest dzięki, tzw. Autologicznej Odnowie Komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneration) – czyli regeneracji komórek skóry dzięki działaniu własnych czynników wzrostu.

Płytki krwi to malutkie (o średnicy ok. 2 µm) bezjądrzaste komórki. Od dawna wiadomo było, że płytki krwi uczestniczą w skomplikowanych, złożonych procesach krzepnięcia.

Badania ostatnich lat wykazały, że te małe i niepozorne komórki stanowią kluczowe ogniwo łączące procesy hemostazy, zapalenia i naprawy tkanek. Technologia oparta na osoczu bogatopłytkowym stosowana jest z ogromnymi sukcesami od ponad 10 lat w chirurgii rekonstrukcyjnej, ortopedii, stomatologii. Szczególnie w gojeniu ran, odbudowie tkanki kostnej czy regeneracji i gojeniu tkanek przyzębia. W medycynie estetycznej osocze bogatopłytkowe stosowane jest od 2003 roku (we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii).

W medycynie estetycznej interesują nas przede wszystkim mechanizmy regeneracji.

Krwinki płytkowe uwalniają czynniki wzrostu odpowiedzialne za procesy gojenia. Czynniki wzrostu uwalniane są z płytek, po ok. 10 minutach od inicjacji procesów krzepnięcia krwi. Większość czynników wzrostu uwalniana jest z trombocytów poprzez degranulację ziarnistości α w ciągu pierwszej godziny i po przejściu przez błonę komórki macierzystej natychmiast wiąże się z sąsiadującymi błonami komórkowymi w miejscach receptorowych. Receptory transbłonowe aktywują następnie szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, który z kolei wpływa na ekspresję odpowiednich genów. Fakt, iż czynniki wzrostu nie wnikają do komórki jest istotny, ponieważ w takiej sytuacji nie występują działania mutagenne a jedynie stymulacja normalnego procesu gojenia.

Wstrzykniecie w skórę aktywowanych płytek indukuje mechanizm identyczny z procesem gojenia się rany, czyli napływ komórek macierzystych, podziały fibroblastów i komórek naskórka, syntezę kolagenu i innych białek macierzy zewnątrzkomórkowej.

W celu uzyskania osocza bogatopłytkowego pobiera się krew żylną. Pobrana krew w jałowy sposób zostaje przeniesiona do specjalnego pojemnika do otrzymywania PRP. Następnie pojemnik umieszczany jest w wirówce. Koncentrat bogatopłytkowy (PRP) odciągany jest do osobnej strzykawki. Tak przygotowany koncentrat jest gotowy do podania.

Osocze bogatopłytkowe można wstrzykiwać do skóry na różne sposoby. Z zastosowaniem klasycznej techniki mezoterapii, bądź też liniowo, wzdłuż zmarszczki lub fałdu skóry. Zabieg nie jest bolesny, odczuwa się lekkie pieczenie związane jest z uwalnianie mediatorów z płytek krwi. U szczególnie wrażliwych pacjentów można zastosować znieczulenie maścią EMLA.

Po zabiegu, zwłaszcza w okolicach oczu, jest zauważalny obrzęk i zaczerwienienie, które może utrzymywać się kilka dni.

W zależności od wskazań indywidualnie ustala się ilość i częstotliwość zabiegów. Najczęściej potrzeba 2-3 zabiegów co 4 tygodnie. Efekty widoczne są najczęściej po kilku tygodniach ( czas potrzebny na regenerację skóry).

Scroll to Top