PLASMA COMPLEX

PLASMA COMPLEX

Plasma Complex to zabieg autologiczny, wykorzystujący w regeneracji tkanek synergizm działania komórek macierzystych z fibryną strukturalną. Polega na podaniu do skóry fibryny strukturalnej S-PRF oraz fibryny bogatokomórkowej I-PRF wraz z zawartymi w niej hematopoetycznymi komórkami macierzystymi CD34+, uruchomiającymi proces odbudowy struktur tkankowych w miejscu podania. Fibryna bogatopłytkowa I-PRF – (Injectable Platelet Rich Fibrin) to osocze wzbogacone o niezwykle cenne komórki macierzyste, leukocyty i płytki krwi wydzielające naczyniowy czynnik wzrostu, a także mezenchymalne komórki macierzyste. Komórki macierzyste zawarte w fibrynie wykazują właściwości stymulujące procesy naprawy tkanek, a komórki mezenchymalne bardzo silnie stymulują procesy regeneracji, tj. tzw. autologiczną odnowę komórkową.  Fibryna strukturalna S-PRF stanowi natomiast najprostszą formę autologicznego przeszczepu tkankowego – podana w miejsca ubytków tkanek tworzy tymczasowy stelaż dla nowo tworzących się linii komórkowych i tkanek. Stymulacja ta powoduje również wzbudzenie ,,uśpionych” mezenchymalnych komórek macierzystych, które proliferują w poszczególne brakujące linie komórkowe oraz w złożonym procesie wzajemnej kontroli odpowiadają za prawidłowy przebieg regeneracji tkankowej. Terapia Plasma Complex obejmuje serię trzech zabiegów powtarzanych w odstępie 1 miesiąca.

Scroll to Top